ดูดวง

เปิดรายนาม 12 ษิตย์เก่า ‘ราชสีห์ดำ’ วิชารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี’66 ‘อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน-…

 

เปิดรายนาม 12 ษิตย์เก่า ‘ราชสีห์ดำ’ วิชารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี’66 ‘อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน-ปลัดการค้าขาย’ ได้ด้วย ชักชวน ‘ราชสีห์ดำ’ ทุกรุ่น ร่วมงานราชสีห์ดำสมาคม 28 มกราคม 
ตอนวันที่ 27 ม.ค. นายสุทธิดงษ์ จุลเจริญรุ่งเรือง นายกสโมสรษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย พูดว่า ชมรมษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ระบุจัดงานวันคืนสู่เหย้า “ราชสีห์ดำสโมสร รายปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.ในตึกเกษมอุทยานิน (วิชารัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มสมัครสมาชิกรวมทั้งกินข้าวเช้า ในเวลา 07.00 น. แล้วหลังจากนั้นในเวลา 08.09 น. เป็นพิธีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหอพักติดตั้งพุทธรูปราชสีห์หนึ่ง ราชสีห์ดำ แล้วก็ศาลเจ้าเจ้าที่เจ้าทางราชสีห์ดำ เวลา 08.45 น. พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ แล้วก็พิธีการทำบุญทำกุศลอุทิศคณะครูแล้วก็ษิตย์เก่าที่มรณะ เวลา 09.30 น. พิธีการทำความเคารพคุณครู เวลา 10.30 น. พิธีการประกาศเกียรติรวมทั้งการมอบรางวัลษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น รายปี 2566 เวลา 11.30 น. การประชุมกลุ่มใหญ่สามัญ ส.ราชการจังหวัด รายปี 2566  และก็เวลา 12.00 น. ทานอาหารตอนกลางวันด้วยกัน

นายสุทธิดงษ์ย้ำว่า การจัดงานวันคืนสู่เหย้า “ราชสีห์ดำสมาคม รายปี 2566” ในคราวนี้ ไม่มีจัดงานเลี้ยงครึกโครมภาคเย็นเสมือนทุกปีก่อนหน้านี้ โดยขอชักชวนญาติราชสีห์ดำทุกคน ไปร่วมมุทิตาสักการคุณครูคุณครู ทำบุญให้คุณครูคุณครูแล้วก็ษิตย์เก่าที่ตายไปแล้ว รวมทั้งร่วมยินดีกับษิตย์เก่าที่ได้ใช้ความสามารถความรู้ความเข้าใจสำหรับการเลี้ยงชีพอย่างสุจริต ได้รับการบรรลุผลอย่างมากในหน้าที่การงาน มีพฤติกรรมดี ได้รับการสรรเสริญเชื่อถือจากสังคมทั่วๆไป อันเป็นการนำกิตติศัพท์มาสู่สถานศึกษา ทดแทนบุญคุณของสถานศึกษาในแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละรวมทั้งอุทิศตนมีคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งชาติ ให้เป็น “ษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น รายปี 2566” ปริมาณ 12 ท่าน เป็น
สาขาข้าราชการ ดังเช่นว่า
1) นายธนาธิป อุปัว่ากล่าวศฤงค์ (รุ่นที่ 32) สมัยก่อนเอกอัครราชทูตในกรุงมอสโก สมาพันธ์รัฐรัสเซีย
2) นางสุพัตรา ศรีความเป็นมิตรคุ้มครอง (รุ่นที่ 33) เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติแล้วก็หน่วยงานระหว่างชาติอื่นๆณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
3) นายวันชัย อาจจะเกษม (รุ่นที่ 35) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4) นายกีรดี รัชโน (รุ่นที่ 39) ปลัดกระทรวงการค้า
5) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (รุ่นที่ 42) ผู้อำนวยการที่ทำการบริหารหนี้สินสาธารณะ
6) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ (รุ่นที่ 42) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
สาขานักวิชาการ ดังเช่น รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (รุ่นที่ 38) คุณครูประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย
สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการหน่วยงานระหว่างชาติ ดังเช่นว่า นางภุมระรัตน์ ตันรักษาวงษ์ (รุ่นที่ 34) ผู้ที่มีความชำนาญด้านการพัฒนาสังคมอาวุโส ธนาคารโลก
สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือหน่วยงานเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างเช่น นายพิพัฒวงศ์วาน อิศรเสนาในอยุธยา (รุ่นที่ 38) กรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานข้าราชการบริหารบริษัท ภูเขาคำสินค้าของกิน จำกัด
สาขาองค์กรอิสระของเมืองแล้วก็หน่วยงานมหาชน ตัวอย่างเช่น นายณัฐจักร ปัทมราชสีห์ในอยุธยา (รุ่นที่ 25) ผู้ตัดสินปกป้องและก็ปราบการคดโกงแห่งชาติ
กรณีชื่นชมเกียรติยศเป็นพิเศษ อาทิเช่น 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิตรีย์ (รุ่นที่ 24) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รวมทั้ง 2) รองศาสตราจารย์เชื้อสาย มีชัย (รุ่นที่ 26) รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย

นายสุทธิดงษ์กล่าวเพิ่มว่า สโมสรษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับเลือกสรรเป็นษิตย์เก่าวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น รายปี 2566 ทั้งยัง 12 ท่าน แล้วก็ขอเชื้อเชิญญาติพี่น้อง “ราชสีห์ดำ” ทุกรุ่นร่วมงานวันคืนสู่เหย้า “ราชสีห์ดำสมาคม รายปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.ในตึกเกษมอุทยานิน (วิชารัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย โดยพร้อมกันกัน

 
 

Recommended Posts

BK8 Sportsbook Review

Bk8 is a sportsbook that has made great strides to provide an innovative and safe gaming environment. This is especially evident with their streamlined website that allows for mobile compatibility. They also offer a variety of betting options and promotions, including the chance to win real money. This casino is available in several languages and […]

admin_lottoup888 

What to Look For in an Online Casino Site

An online casino site is a place where you can play real money games such as slots, blackjack and roulette. These sites are often run by companies that are licensed to operate in your jurisdiction. They also accept a wide variety of payment methods including credit and debit cards, e-wallets and cryptocurrency such as Bitcoin […]

admin_lottoup888 

Mhandee – Online Lottery Site With the Best Odds

Mhandee MHANDEE betting site with the best odds. Open 24 hours a day, trusted by millions of users. Mehndi (pronounced mnd) is a type of temporary body art, most commonly applied to the hands and feet, in which decorative designs are drawn with a paste made from powdered dried leaves of the mehndi plant (Lawsonia […]

admin_lottoup888